moving by day

Kunstværket MOVING BY DAY (2022) er skabt til Kernen. Konceptet ’Mennesket på rejse gennem tid og rum, som fugle på træk’ er, ifølge kunstneren Kirsa Andreassen, værkets kerne.

”Vi er alle på gennemrejse og bevæger os efter de mest gunstige forhold med udgangspunkt i den livsperiode, vi befinder os i. I kernen kan man mødes på tværs af generationer, familiekonstellationer, køn og kultur. Her samles man for at skabe og blive en del af et nyt fællesskab”, forklarer hun.

Kunstværket er skabt i stentøj med en indre jernstruktur, der fæstnes i betonopsatsen, hvorpå værket står. Herover svæver stentøjsfugle monteret med tynde wires hængende fra loftet.

Kirsa andreasen

Kirsa Andreasen Garcia er billedkunstner uddannet fra den spanske kunstskole, Escola d’art Vic. 

Kirsa bor og arbejder i dag i Sorø og arbejder primært med maleri og stentøjsskulpturer.

i tråd med verden

”VÆGVÆRK TIL KERNEN” (2022)

I Tråd Med Verden har specialproduceret et kæmpe vægværk til aktivitetshuset Kernen. Værket er monteret foran vinduespartiet i foyeren, hvorfra der i øvrigt er umiddelbar sammenhæng til de puder, som I Tråd Med Verden har produceret til caféen.

Med socialøkonomiske tekstilværksteder som ramme driver I Tråd Med Verden i samarbejde med KAB (Københavns Almindelige Boligselskab) sy- og designvirksomheder i udsatte boligområder og skaber jobmuligheder, netværk og livskvalitet for mennesker, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet, særligt udsatte kvinder.

I Tråd Med Verden har upcycling af kasserede tekstiler som omdrejningspunkt.

Vægværket er blandt andet indfarvet med birkeblade fra Kirkebjerg Søpark. Derudover er der håndbroderet forskellige af Kernens ikoner ind i stoffet, som desuden af sammensat af forskellige stykker stof.