Hjem

 

Kernen

v/ Virksomhedskonsulent Folmer Risager

Min erfaring fra en række forskellige virksomheder er, at mange komplekse problemstillinger bliver overskuelige og håndterlige, hvis man arbejder sig ind til kernen i problemstillingen, og herefter vælger enkle, men kraftfulde midler til at løse problemerne.

Min kernekompetence er, at kunne finde ind til denne kerne, og herefter planlægge og implementere de enkle og kraftfulde tiltag, der for alvor flytter noget.

 

En af forudsætningerne for, at tiltagene virker, er, at de er nemme at kommunikere til medarbejderne, og at de motiverer medarbejderne til at arbejde med på implementeringen af tiltagene. Derfor vil det altid være en del af min tilgang til problemløsningen at tage udgangspunkt i virksomhedens højere formål: hvordan bidrager virksomheden til andre menneskers lykke og trivsel?

 

Psykologisk forskning viser, at medarbejdere yder en bedre indsats, hvis de ser en højere mening med arbejdet, og ikke blot er motiveret af at skulle tjene penge. Dette svarer til min erfaring, ligesom det er min erfaring, at det skaber en højere trivsel og et bedre samarbejde på arbejdspladsen, hvis virksomhedens overordnede mening står klart for medarbejderne.

 

Ydelser.

Med baggrund i min erfaring og med den beskrevne indfaldsvinkel tilbyder jeg følgende ydelser:

 

  • Facilitering af strategiprocesser

 

  • Facilitering af budget- og planlægningsprocesser

 

  • Analyse af forretningsmæssige og organisatoriske problemstillinger

 

  • Planlægning og implementering af turnaround processer i hele virksomheder

eller i delforretningsområder

 

  • Interim Management

 

  • Virksomhedsrettede foredrag om ledelsesaspekter, f.eks.:

- Udvikling af personlig integritet.

- Ledelse gennem Selvledelse.

 

 

Kontaktoplysninger:

Navn: Folmer Risager

Tlf.: 2445 7201

Mail.: folmer@kernen.dk