Om mig

 

Min baggrund.

 

Jeg er kandidat i matematik og statistik fra Århus Universitet.

 

Når jeg starter med at nævne dette, skyldes det, at denne uddannelse netop er èn lang træning i at skille struktur og essens fra støj og distraherende informationer – At finde ind til kernen og se bort fra tilfældigheder.

 

Jeg søger med denne baggrund altid at se verden, som den er. Og ikke som jeg ønsker, den skal være, eller som den burde være.

 

Men verden består ikke kun af fysiske og håndgribelige ting. Verden består også af mennesker og følelser. Så for at kunne se verden, som den er, interesserer jeg mig meget for mennesker og for det samspil, der opstår mellem mennesker.

 

Jeg har derfor fulgt en række kursusforløb i psykologi, organisationspsykologi, coaching og personlig udvikling. Men vigtigst af alt har jeg i mine ledelsesfunktioner altid arbejdet bevidst med at forstå mennesker: Hvad motiverer forskellige mennesker? Hvordan reagerer de på forskellige omstændigheder? Hvad skaber engagement og trivsel? Og hvordan løses konflikter på en for alle parter værdig måde?

 

Sideløbende med min erhvervskarriere har jeg arbejdet med min egen personlige udvikling. Jeg har ønsket at finde ind til mine egne personlige værdier samt at udvikle en karakterstyrke, der hjælper mig til bedre at holde fast i disse værdier i svære situationer, hvor det ville være mere opportunt at gå på kompromis med værdierne.

 

På denne måde har jeg fået kendskab til en række redskaber til at klarlægge egne personlige værdier, udvikle sin karakterstyrke og øge sin personlige integritet.

 

Erhvervserfaring:

 

• System- og salgskonsulent i IBM, hvor jeg bl.a. havde ansvaret for leverance

og installation af det første EDB-anlæg, som IBM solgte på statskontrakt (til NEUCC)

 

• Underdirektør i Baltica, hvor jeg var chef for 150 medarbejdere og var policechef for

erhvervsområdet

 

• Vicedirektør i Danica, hvor jeg var chef for 350 medarbejdere og havde ansvaret for

både skadesforsikringspolicerne og administrationen af livsforsikringerne

(både police- og udbetalingsområdet)

 

• Administrerende direktør i Trygg Hansa, Norge,hvor jeg var chef for 80 medarbejdere

og havde ansvaret for en turnaround proces (fra et underskud på 250 mio. kr. til et

overskud to år senere)

 

• Administrerende direktør i FolkeFerie.dk, hvor jeg var chef for 200 medarbejdere og

havde ansvaret for en turnaround proces (fra et underskud på driften i 2009 på 55 mio.

kr. til overskud i 2014) og en samtidig omstilling fra en støttet virksomhed til en

virksomhed, der nu klarer sig på almindelige kommercielle vilkår.

 

 

Uddannelse:

 

• Cand. Scient. i matematik og statistik fra Århus Universitet

• Merkonom i Finansiering

 

Øvrige kurser:

 

• DIEU - 1-årigt VL-kursus

• 1-årigt OPU-forløb (Organisationspsykologisk Uddannelse)

• En række enkeltstående, korterevarende kurser inden for strategi, ledelse,

psykologi, coaching m.v.

 

 

 

Kontaktoplysninger:

Navn: Folmer Risager

Tlf.: 2445 7201

Mail.: folmer@kernen.dk